Kuduri-i Şerif (Yeni Dizgi)

€7,50

​Kuduri-i Şerif (Yeni Dizgi) Ebu'l-Hasan Ahmed el-Hemedânî el-Kudûrî Hazretlerinin Hanefî fıkhına dâir yazdığı meşhur ve mûteber bir eser olup Ha..

​Kuduri-i Şerif (Yeni Dizgi)
 
Ebu'l-Hasan Ahmed el-Hemedânî el-Kudûrî Hazretlerinin Hanefî fıkhına dâir yazdığı meşhur ve mûteber bir eser olup Hanefî Mezhebi’nin temel kitaplarındandır. İbâdât, muâmelât ve ukubât olmak üzere üç kısımdır. Hanefî fıhkında "el-Kitab" denilince bu kitap anlaşılmaktadır. Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş ve halen de okutulmaktadır. Üzerine birçok şerh ve hâşiye yazılmıştır.

Dili : Arapça

Kapak: Sert Kapak, Bez Cilt, İplik Dikiş

Kağıt: 70 gr. Şamua

Sayfa Sayısı : 424