Facebook Pixel

Salihlerin Hikayeleri

SKU
341644
-30%
Özel fiyat €14,90 Standart Fiyatı €21,29
Stokta var
 
Elinizdeki bu eser, Hicrî 7. asırda yaşamış olan ve hadîs, fıkıh, tasavvuf, tarih, edebiyat, coğrafya ve astronomi ilimlerinin tamamında büyük bir âlim ve evliyadan olan İmâm Yâfiî (k.s.) Hazretleri’nin, büyük âlim ve evliyanın eserlerinden seçerek hazırladığı Ravzu’r-Reyâhîn fî-Hikâyâti’s-Sâlihîn isimli kıymetli eserinin ihtisar edilmiş tercümesidir. Eserin son kısmına, kitapta ismi geçen zâtların kısa terceme-i hâlleri ilâve edilmiştir. Evliyâullahın menkıbelerini okumak, kalpte onlara muhabbete ve takvânın yerleşmesine vesîle olur, insanın âhirete olan rağbetini artırır, gafletten uyandırır. Sâlihlerin anıldığı yere Allâhü Teâlâ’nın rahmeti iner. Allâhü Teâlâ’nın sevdiği zâtları sevmek, Allâhü Teâlâ’yı sevmenin alâmetlerindendir. Bu büyük zâtların menkıbelerini, hikâyelerini okumalı, can kulağı ile dinleyip ibret almalı ve inkâr etmemelidir. Umulur ki Allâhü Teâlâ, velî kulunun kalbine nazar buyurduğunda orada bizi de görür, bu vesîle ile bizler de rahmet-i ilâhiyeye mazhar oluruz.
isbn 9786258027556
Dil Türkçe
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun