Facebook Pixel

500 HADiS-i ŞERÎF

SKU
12023
€17,90
Stokta var
 

Elinizdeki bu eser, son Osmanlı âlimlerinden ve Fatih dersiâmlarından (müderrislerinden) olan Ömer Nasuhi Bilmen Efendi’nin “Hikmet Goncaları-500 Hadîs-i Şerîf” isimli eseridir.

Ömer Nasuhi Efendi bu eserinde, muteber hadîs-i şerîf kitaplarından istifâde ederek itikada, ibadetlere, ahlâka ve âdâba dair muhtelif mevzularda 500 hadîs-i şerîfi bir araya getirmiş, bunları tercüme ve şerh etmiştir.

Yeniden yayına hazırladığımız bu kıymetli eseri okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.

Kitaptan istifâdeyi artırmak için;

  • Tercüme ve şerh kısmında (anlaşılması zor olan kelimelerde) kısmî sadeleştirme yapıldı.
  • Şerh içerisinde latince olarak verilen âyet-i kerîmeler Arapça olarak yazıldı, sûre ismi ve âyet-i kerîme numaraları dipnotta
  • Kitabın sonuna hadîs-i şerîflerin alfâbetik fihristi ilave
  • Mevzu fihristi ilave
  • Eserin metninde, Farsça ve Arapça beyitlerde dizgiden dolayı tesâdüf edilen hatalar tashih
Tercümesi verilmeyen birçok Arabî ve Fârisî ibarelerin dipnotta tercümeleri ilave edildi.
Marka Fazilet Neşriyat
Yazar Ömer Nasuhi Bilmen
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun