Facebook Pixel

Sohbetler (Tenbihul Gafilin)

SKU
342128
-30%
Özel fiyat €13,30 Standart Fiyatı €19,00
Stokta var
 
Ebü'l-Leys Es-Semerkandî (rah) ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerden olup Hanefî mezhebinin imâmlarındandır. Tefsîr, hadîs, kelâm, tasavvuf, ahlâk ve diğer ilimlerde yüksek derecelere sahip idi. 373/983 senesi Cemâziyelâhir ayında vefât etmiştir.

Ebü'l-Leys es-Semerkandî, Ebû Cafer Hinduvânî'nin talebesidir. İlim öğrenme icazet silsilesi, hocası yoluyla İmâm Ebû Yûsuf hazretlerine ulaşır. Ebü'l-Leys es-Semerkandî hazretlerinin, çeşitli ilimler hakkında yazdığı çok değerli eserleri vardır. En meşhûr eseri tercümesini sunduğumuz Tenbihü'l-Gâfilîn kitabıdır. Bu kitap vaaz ve nasîhatle ilgili olup, 54 bölümden meydana gelmiştir. 1040 târihinde Kâtip Çelebi tarafından Türkçeye tercümesi yapılmıştır.

Bu eserin tamamı İslâm ahlâkını anlatmakta olup, âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler ile beraber, nasîhat ve hikmetli sözler ihtiva eden mükemmel bir ahlâk kitabıdır. Kitap, ihlâs konusuyla başlamaktadır. Daha sonra kabir azâbı kıyâmet günü, tövbe, ana-baba hakkı, akraba ziyâreti, komşu hakkı, gıybet, kibir, beş vakit namaz, mescidlere hürmet, Allah korkusu, duâ gibi birçok ahlâkî ve fıkhî konuları bölümler hâlinde ihtiva etmektedir.

İşte, elinizdeki eser Ebü'l-Leys'in en kıymetli eserlerinden biri olan Tenbîhü'l-Gâfilîn'in tercümesidir. Eseri tercüme ederken günümüz Türkçesini en iyi şekilde kullanmaya çalıştık.
Marka ŞİFA YAYINEVİ
Yazar Ebül-Leys Es-Semerkandî
isbn 9786056196324
Dil Osmanlıca
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun