Facebook Pixel

Şerhu'l-Akaid Mea Ta'likatin Aleyh (Arası Kağıtlı)

SKU
260156
-30%
Özel fiyat €7,40 Standart Fiyatı €10,57
Stokta var
 
Akâid-i Nesefî, Ömer-i Nesefî'nin Akâid İlmi'ne dâir yazdığı en mûteber metindir. Sa'düddin Taftâzânî (rah.) bu metni Şerhu'l-Akâid ismiyle şerh etmiş ve bütün âlimler tarafından kabûl görmüş, akâid hususundaki en mühim eserlerdendir. Sa'düddin Taftâzânî (rah.)'ın ilmî dirâyeti göz önüne alınarak Osmanlı Medreselerinin hemen hemen hepsinde Akâid dersi olarak okutulmuştur. Eserde evvelâ tevhid ve akâide dâir Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat'in fikir ve delilleri ortaya konulmuş daha sonra diğer sapık ve mudil mezheplerin fikirleri beyan edilerek aklî ve naklî delillerle cevapları verilmiştir. Ayrıca Mâturîdîler ile Eş'arîler arasındaki farklılıklar da yeri geldikçe îzâh edilmiştir. Kitabın hâmişine Molla İlyas, Şeyhü'l-İslâm Zekeriya el-Ensârî, Hâşiye-i Kırîmî gibi birçok mûteber ve meşhur akâid kitaplarından îzâh ve misaller derç edilmiş olması bu baskının kıymetini artırmıştır.
Marka Fazilet Neşriyat
Yazar Sadüddin Taftazânî
isbn 9789944251174
Dil Arapça
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun