Peygamberimiz ve Peygamberler (a.s.)

Özel fiyat 1,73 € Normal Fiyat 2,46 €
Stokta var
SKU
270261
 

PEYGAMBERIMIZ VE PEYGAMBERLER (ALEYHIMÜ,SSELAM)

Allâ,hü, Teâ,lâ, nice kâ,mil zevat-i kirami ilahi lutfu ile peygamberlik serefi ile sereflendirmis, ellerinde mucizeler yaratmis, her biri zamanlarinda ü,mmetlerini Allâ,hü, Teâ,lâ,&rsquo,nin emreyledigi dine davet etmislerdir. Bu zevat-i kirama inanmak imanin sartidir, farzdir. , Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâ,m bü,tü,n insan ve cinlere gö,nderilmistir.

Peygamberlerin evveli Â,dem aleyhisselam, â,hiri bizim peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa aleyhisselâ,mdir. , Bu ikisi arasinda ne kadar peygamber aleyhimü,sselâ,m geldiyse hepsi haktir. Sayilarini Allâ,hu Teâ,lâ, bilir. Lakin Kur&rsquo,â,n-i Kerî,m&rsquo,de ism-i serî,fleri beyan olunan yirmi sekiz peygamberin isimlerini bilmek herkese vaciptir:

Â,dem, Idris, Nû,h, Hû,d, Sâ,lih, Ibrâ,hî,m, Lû,t, Ismâ,î,l, Ishâ,k, Yâ,kû,b, Yû,suf, Eyyû,b, Suayb, Mû,sâ,, Hâ,rû,n, Dâ,vû,d, Sü,leyman, Yû,nus, Ilyâ,s, Elyesa, Zü,lkifl, Zekeriyyâ,, Yahyâ,, Isâ,, Ü,zeyir, Lokman, Zü,lkarneyn, Hazret-i Muhammed Mustafa (Aleyhimü,sselâ,m)

***

Peygamberimiz ve Kur&rsquo,â,n-i Kerî,m&rsquo,de Adi Geç,en Peygamberler, Osmanli&rsquo,nin mü,stesna simalarindan, bü,yü,k â,lim, devlet adami ve tarihç,i Ahmed Cevdet Pasa&rsquo,nin Kisas-i Enbiya&rsquo,sindan sadelestirilerek hazirlanmistir. Peygamberlerin (aleyhimü,sselâ,m) hayatlari aynen alinmis, Peygamber Efendimiz&rsquo,in (s.a.v.) hayati ise kisaltilmistir.

Dü,nya ve â,hiret saadetinin mü,belliglerinin hayatlarini okumalarini bü,tü,n insanlara ehemmiyetle ve hararetle tavsiye ederiz.

Back to Top