Facebook Pixel

Nazmü'l-Feraid

SKU
260121
-30%
Özel fiyat €1,90 Standart Fiyatı €2,71
Stokta var
 
Nazmü'l-Ferâid ve Cem'u'l-Fevâid kitabı, Şeyhzâde Abdürrahim bin Ali bin Müeyyed'in (d. 1469 ? v. 1537) eseridir. Abdürrahîm Efendi, Yavuz Sultan Selim Han devri âlimlerinden olduğu gibi aynı zamanda meşâyih-i kirâmdandır. İstanbul'da Sultan Selîm civarındaki Şeyh Muhyiddin Efendi'nin zâviyesinde, ondan sonra post-nişîn olarak mürîdlerini terbiye etti. 908 tarihinde hacca gittiğinden kendisine Hacı Çelebi de derlerdi.

Nazmü'l-Ferâid kitâbı, Ehl-i Sünnet Mezhebi'nin iki büyük imamları olan İmam Ebu'l-Hasen Eş'ârî ve İmam Mâturîdî Hazretleri'nin akâidde ihtilaf ettikleri başlıca meseleleri 40 madde halinde vermektedir. Kitabın zeylinde İbn-i Kemal Paşa'nın aynı mevzûda ?Risâletü'l-İhtilâf Beyne'l-Eşâirati ve'l-Mâturîdiyye fî-İsnâ Aşere Mes'ele? adlı eseri vardır. Bu da aynı ihtilaf meselelerini 12 madde halinde vermiştir.
Marka Fazilet Neşriyat
Yazar Şeyhzâde Abdürrahim bin Ali bin Müeyyed
isbn 9786059953443
Dil Türkçe
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun