Muhtasar Osmanlı Tarihi

Özel fiyat 9,17 € Normal Fiyat 12,31 €
Stokta var
SKU
270083
 

Muhtasar Osmanli Tarihi


600 yillik Osmanli tarihini tek ciltte, kisa, ö,z ve akici bir ü,slû,pla tek solukta okuyabileceginiz bir eser. ,
Ö,mer Faruk Yilmaz tarafindan kaleme alinan Muhtasar Osmanli Tarihi isimli eserde, Osman Gazi&rsquo,den son padisah Sultan Mehmed Vahidü,ddin Han&rsquo,a 36 padisah devrinin,

  • Siyasi, sosyal, askeri ve iktisadi durumu,
  • Basta padisahlar ve valide sultanlar olmak ü,zere hanedan mensuplarinin ve bazi mü,him devlet erkâ,ninin hayatlari, sahsiyetleri ve hizmetleri,
  • Yabanci devletlerle olan mü,nâ,sebetleri,
  • Teskilat tarihi gibi birç,ok mevzû, ele aliniyor.


Arsiv vesikalari, gravü,rler, ilk defa yayinlanan resim, fotograf ve haritalarla daha da zenginlestirilen ç,alisma, kuru ve sikici bir anlatimdan uzak sade bir dille anlatiliyor. Ç,amlica Basim Yayin tarafindan her seviyeden okuyucunun alakasina sunulan bu kitap, Osmanli tarihini merak edenlerin kü,tü,phanelerinde bulundurmasi gereken evladiyelik bir eser.

Bu ç,alisma ile tarihimize ve dolayisiyla Islam tarihine yö,n veren ecdadimizin tarihini severek okuyacak ve onlarin hatiralarini yâ,d etmis olacaksiniz.Back to Top