Facebook Pixel

Güncel Kampanyalarımız


Selamet Yolları (Büluğu'l-Meram Ter.ve Şer.) 

Merhum Ahmed Davudoğlu bu kitâbı, şerî hükümlerin hadîs-i şeriflerden ana delîllerini ihtivâ eden Bülûğu'l-Merâm Şerhi, Sübülü's-Selâm'dan istifade ile, şerhin bir zübdesi olacak şekilde hazırlamıştır.

Şerhdeki uzun kavilleri, itiraz ve cevapları hazfetmiş ve diğer bazı Ehl-i Sünnet  kitaplarından topladığı lüzûmlu malumatı da dercetmiştir. Yeri geldikçe reformculara lazım gelen cevapları vermekten geri kalmamıştır.

Ahkâm hadislerini ihtiva eden bu 4 ciltlik eserde hadis-i şeriflerin metinleri ve altlarında tercümeleri verilmiştir.  
Okuyanlara kolaylık olmak üzere usul-i fıkhın ve hadîs-i şerîflerin ıstılâhlarını gösteren bir cetveli kitabın başına, râvîlerin terceme-i halleri kitapta geçtiği yerde sayfa altında yazılmıştır.


Ahlaki ve Dini Hikayeler

Asırlar boyunca İslam kültür ve medeniyeti ile yoğrulup nesilden nesile aktarılan ve her devirde okunan Doğu Edebiyatı'na dair pek çok klasik eser bulunmaktadır. Bunların en temel eserlerinden olan ve daha çok dini ve ahlaki hikâyeleri ihtiva eden Gülistan'dan Seçmeler, Bostan'dan Seçmeler, Mesnevi'den Seçmeler, Baharistan'dan Seçmeler, Kelile ve Dimne'den Seçmeler bu sette bir araya getirilerek herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir hale getirildi.


Okul Öncesi Dinimi Öğreniyorum

Dini ve ahlâki eğitimin erken yaşlarda başlamasının önemini dikkate alarak; 
okul öncesi dönem çocuklarının yaşlarına ve gelişim düzeylerine en uygun şekilde hazırlandı.

NELER VAR?

Temel ilmihâl bilgileri (İmanın şartı, İslâmın şartı, namaz, abdest vb.)
Âdaplar (Su içme, yemek yeme, temizlik adabı vb.)
Hadis-i Şerif'ler
Ahlâk (Merhamet, saygı, sorumluluk vb.)
Dini ve ahlâki kavramlar.

Namaz Kılmayı Öğreniyorum


Değerli Anne-Babalar;
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ibadet duygusunu aşılamak her anne-babanın vazifesidir. Hazırladığımız bu küçük eserde verdiğimiz kısa ve öz bilgileri resimlerle anlatarak çocuklarımıza namazı kolay bir şekilde öğretebilmeniz hedeflenmiştir.
Bu eserden en iyi şekilde faydalanabilmek için çocuklarımıza resimlerdeki kılınma şekillerini göstererek anlatalım ve onların da bunları yapmalarına yardımcı olalım.
Eserimizde namazda okunacak dualara yer vermedik. Çocuklarımıza bunları İlmihal Kitaplarından öğretebiliriz.

Sevgili Peygamberimi Tanıyorum

Sene 571
Nisan ayının yirmisi.
Günlerden Pazartesi.
Dünya başka bir dünya bugün.
Güneş başka doğdu bugün.
Çiçekler sevgiyle açtı bugün.

Kıymetli Anne-Babalar, bu eserimizde, alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlık için ahlak timsali, Sevgili Peygamberimiz ve onun hepimize rehber olan hayatı, çocuklarımızın seviyesine uygun bir dille yeniden ele alındı. Çocuklarımızın dünyasını, Peygamber Efendimizle tanıştırmak ve çocuklarımızın kalbini Peygamber Efendimizin sevgisiyle doldurmak için bu eserimizi çocuklarınızla buluşturun ve hayırlı nesiller yetiştirmek için gayretimize ortak olun.


Kur'an Harf ve Harekeleri

Ebu'l Fâruk Süleyman Hilmi TUNAHAN (K.S.) (SİLİSTREVÎ) Hazretlerinin yepyeni bir tertip ve usûlde yazmış olduğu Kur'ân Harf ve Harekeleri (Kur'ân-ı Kerim'i En Kısa Zamanda Okumayı Öğreten Yepyeni Bir Tertip ve Usul) eserimizle 7'den 70'e her Müslüman'ın kolayca ve çok kısa bir zamanda Kur'ân harflerini ve harekelerini öğrenmesi ve kısa sürede Kur'ân-ı Kerim'i okumaya başlaması mümkün olmaktadır.

 


 

Zetka 120 Doğal Ahşap Parça

Hayallerini İnşa Et
Zetka; Çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği, uzaysal algı, motor ve el becerilerini geliştiren, mimari ve mühendisliğe ilgiyi artıracak, her çocuğa özel olduğunu hissettiren bir inşa oyunudur.

120 Ahşap parça ile çocukların hayallerini inşa edebilecekleri, mimari ve mühendisliğe ilgiyi artıracak bir inşa oyunudur.
Oyun İçeriği:

* Bu ürün karton kutu içerisinde 120 doğal ahşap parça ve kitapçık içerir.
* Ürün yerli üretimdir.

Ürün Detay Özellikleri
Yaş 3 - 6
Gelişim Alanı Uzaysal Algılama
Ürün Grubu Eğitsel Oyun
Oyuncu Sayısı 1 ve üzeri

Kazanımlar:
El ve motor becerileri
Dikkat ve Konsantrasyon
Uzaysal Algı
Hayal kurma
Grup çalışmaları
Mimari beceri
Soyut Düşünme
Denge
Sosyal-Duygusal Gelişim
Oyunlarımız Hakkında;

* %100 doğal sağlıklı ahşaptan üretilmektedir.
* Hiçbir katkı maddesi yoktur.
* Tamamen yerli üretimdir.
* Güvenilirliği ve sağlıklı olması sertifikalar ile belgelenmiştir. Boyalarımız SGS tarafından, kalitemiz TÜV tarafından tescillenmiştir.
* 30/11/2012 tarihli ve 2012/04 sayılı genelge kapsamında belirtilen azo renklendiriciler, fitalatlar ve TS 5219 EN71-3 oyuncak güvenliği standartlarına uygundur.
* Tüm boyalarımız; su bazlı, organik ve DIN EN-71-3 standartlarına uygun boyalardır. Çocuk sağlığına hiç bir zararı yoktur.
* Çocuklarımız için; Tanıma-Algılama ve Denge Konsantrasyonunu Geliştirici, Psiko-Motor Gelişim, Bilişsel Gelişim, Sosyal Duygusal Gelişim, Öz Bakım Becerilerini ve Dil Gelişimine Katkı Sağlıyoruz.

İstif

İstif, öğrenmesi hızlı ve kolay, sizi düşünmeye zorlayan derin bir strateji oyunudur.
İstif, oyuncuların kendi seçtiği renkteki dört küpü tek sıra halinde yatay, dikey veya çapraz olarak yerleştirdiği ve oyunu kazandığı bir oyundur.

Nasıl Oynanır?
Oyuna kura ile başlanır. Oyuncular hamlelerini sıra ile yapar. Sırası gelen oyuncu kendine ait renkteki küplerden birini oyun alanında belirlenmiş noktalardan herhangi birine yerleştirebilir. Dört adet küpü yatay, dikey veya çapraz olarak tek sıra halinde dizen ilk oyuncu oyunun kazananı olur.
Gelişim Alanları

Stratejik Düşünme
Mantık Yürütme
Görsel ve Mekansal Algı
Dikkat ve Konsantrasyon
Sıralı Düşünme
El-Göz Koordinasyonu
Sosyal-Duygusal Gelişim

Oyun Özellikleri
Yaş: 4-99

Oyuncu Sayısı: 2
Oyun İçeriği
2 adet oyun platformu
24 adet sarı oyun küpü
24 adet mavi oyun küpü

Zet T Tangram

Tangram, ahşaptan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki dört adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur.
Öğrencilerin eğlenerek oynayacağı bir üründür.
15 farklı seviyeden 100 adet zeka sorusu vardır.
Sorular kolaydan zora ilerlemektedir. Yaş sınırı yoktur. Bireysel veya grup oynanabilir.

Ürün Detay Özellikleri
Yaş:5 - 99
Gelişim Alanı:Dikkat & konsantrasyon & odaklanma
Ürün Grubu:Akıl Oyunu

Oyuncu Sayısı:1