Facebook Pixel

Kaside-İ Bürde

SKU
260052
-30%
Özel fiyat €1,50 Standart Fiyatı €2,14
Stokta var
 
Bu kasîdenin asıl ismi el-Kevâkibü'd-Dürriyye fî Medhi Hayri'l-Beriyye'dir. Kasîde-i Bür'e, Kasîde-i Bürdiyye gibi farklı isimlerle de zikrolunmuştur. Beyitlerin sonundaki kelimeler mim harfi ile bittiği için Kasîde-i Mîmiyye de denilmiştir. Fakat en meşhur olan ismi ?Kasîde-i Bürde?dir. İmam Bûsîrî Hazretleri'nin ihlâsla ve Peygamber aşkıyla yazdığı bu eser Resûlüllâh sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz'i medheden kasîdelerin en meşhurudur, asırlarca okunmuş ve okutulmuştur. İmam Bûsîrî Hazretleri'nin doktorların aciz kaldığı hastalığından şifa bulmak niyetiyle yazıp Allâhü Teâlâ'dan şifa istediği ve Allâhü Teâlâ'nın izni ile şifa bulduğu kasîdedir. Müslümanlar arasında çok itibar gören bu kasîde üzerine farklı dillerde çok sayıda şerhler, hâşiyeler, tahmisler ve tercümeler yapılmıştır.
Bu eser Hocazâde diye bilinen el-Hâc Muhammed Efendi tarafından tertip edilmiştir. Bu kasidenin havassından istifade için manasını bilmek şart olduğu için müellif böyle bir risâle hazırlamış. Beyitlerin yanlarına türkçe manalarını, hâmişine de Şeyhzâde ve Harpûtî'den bazı şerhleri zikretmiş; zaman zaman da zamir ve i'raba dâir bazı îzahlarda bulunmuştur.
Marka Fazilet Neşriyat
Yazar İmam-ı Busayri Hazretleri
isbn 9789759018603
Dil Arapça
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun