İstanbul'da Bulunan Ashab-ı Kiram Kabir ve Makamları

Özel fiyat 3,87 € Normal Fiyat 4,62 €
Stokta var
SKU
270560
 

ISTANBUL&rsquo,DA BULUNAN ASHÂ,B-I KIRÂ,M KABIR VE MAKAMLARI

Peygamber Efendimiz&rsquo,i (s.a.v.) iman gö,zü,yle gö,rü,p, sohbetinde bulunan Mü,slü,manlara, Ashâ,b-i Kirâ,m denir. Islamiyet&rsquo,in bü,tü,n cihana yayilmasinda en bü,yü,k hizmeti Ashâ,b-i Kirâ,m yapmistir. Ç,ü,nkü, onlar, en zor zamanlarda Resû,lullah Efendimiz&rsquo,in , (s.a.v.) etrafinda kenetlenip mallariyla, canlariyla, iman ve Islam&rsquo,in yayilmasi iç,in bü,yü,k gayret gö,stermisler ve Sevgili Peygamberimiz&rsquo,in (s.a.v.) teveccü,hü,ne nâ,il olmuslardir. &ldquo,Kostantiniyye (Istanbul) elbette fethedilecektir. Onu fetheden emir, ne gü,zel emir (kumandan), o asker ne gü,zel askerdir!&rdquo, Hadis-i Serî,finin sirrina mazhar olmak iç,in de adeta birbirleriyle yarismislar, 668, 674, 715, 722 tarihlerinde Istanbul muhasarasina katilarak yü,zlercesi sehid dü,smü,stü,r.

Cafer E. Babadagli tarafindan hazirlanan Istanbul'daki Sahâ,be-i Kirâ,m Kabir ve Makamlari isimli eserde, Istanbul&rsquo,un topraklarina bir tohum gibi dü,sen, fethi hizlandiran, fetihten sonra da sehre kimlik veren, &ldquo,serefü,&rsquo,l-mekâ,n bi&rsquo,l-mekî,n&rdquo, haline getiren Ashâ,b-i Kirâ,m&rsquo,in gü,nü,mü,ze ulasan kabir ve makamlari anlatilir. Istanbul&rsquo,da bugü,ne kadar Eyü,psultan, Fatih, Beyoglu ve Ü,skü,dar ilç,elerinde otuza yakin sahabinin kabri ve makami biliniyor. Eyü,psultan&rsquo,da bulunan Sahâ,be-i Kirâ,m kabir ve makamlari sunlardir: Mihmandâ,r-i Resû,l Ebû, Eyyû,b el-Ensâ,rî,, Câ,bir Oglu Muhammed el-Ensâ,rî,, Ebu&rsquo,d-Derdâ,, Edhem, Ka&rsquo,b, Hâ,fir, Abdü,ssâ,dik Â,mir (r.anhü,m) hazretleri. Fatih&rsquo,te bulunan Sahâ,be-i Kirâ,m kabir makamlari ise sö,yledir: Ebû, Seybe el-Hudrî,, Hamdullah el-Ensâ,rî,, Ahmed el-Ensâ,rî,, Muhammed el-Ensâ,rî,, Câ,bir b. Abdullâ,h el-Ensâ,rî,, Ebû, Zer el-Gifâ,rî,, Abdullâ,h el-Hudrî,, Su&rsquo,be, Ebû, Saî,d el-Hudrî,, Ca&rsquo,fer bin Abdullah Ensâ,rî,, Hasan ve Hü,seyin, Hü,sâ,m bin Abdullah, Abdullah el-Ensâ,rî,, Abdurrahman ve refiki, Ali Tablî,, Baba Cafer, Daye Hatun, Kerî,meteyn-i Muhteremeteyn Hazret-i Hü,seyin&rsquo,in kizlari, Abdurrahmâ,n-i Sâ,mî, (r.anhü,m) hazretleri. Beyoglu&rsquo,nda ise Vehb Ibn-i Hü,seyre, Amr b. Â,s, Sü,fyâ,n b. Uyeyne (r.anhü,m), Eyü,psultan&rsquo,da makami olan Ebu&rsquo,d-Derdâ, (r.a.) hazretlerinin Ü,skü,dar&rsquo,da ikinci bir makami daha vardir. Istanbul&rsquo,da bilinen Ashâ,b-i Kirâ,m kabir veya makamlari, elbetteki tam olarak sehid sahabe sayisini yansitmiyor. Ç,ü,nkü, Islam tarihinin temel kaynaklarindan anliyoruz ki, buradaki sehid sahabe sayisi ç,ok daha fazladir.

Sarayburnu Kitapligi markasiyla yayinladigimiz eserde, Istanbul&rsquo,da Sahabe-i Kirâ,m&rsquo,in kabirlerinin tanitilmasina Hâ,lid bin Zeyd Ebû, Eyyû,b el-Ensâ,rî, (r.a.) hazretlerinin tü,rbesi ile baslanmis ve yol gü,zergâ,hlari sira ile ve ulasimi kolay olabilecek sekilde dü,zenlenmistir.

Sahabe-i Kirâ,m&rsquo,in her birine ç,ok bü,yü,k hü,rmet ve tazim gö,stermeli, imkâ,n nispetinde kabirlerini ziyarette bulunmali, onlarin ruhaniyetlerini ü,zecek sö,z ve davranislardan kaç,inmaliyiz. Islâ,m â,limleri makamlarin ziyaretini, kabir ziyareti gibi degerlendirmis ve birbirinden ayirmamistir. Ç,ü,nkü, Evliyaullah&rsquo,in ruhaniyeti cevelan eder.Back to Top