Facebook Pixel

Gizlilik Politikası / Türkçe

Gizlilik Politikası

Aşağıdaki veri koruma beyanı www.camlicakitap.de (bundan böyle "web sitesi" olarak anılacaktır) web sitesinin kullanımı için geçerlidir.

Veri korumasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verileriniz yürürlükteki veri koruma yönetmeliklerine, özellikle de AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uygun olarak toplanır ve işlenir. Yukarıdaki portalı size sunabilmek için kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Bu beyan, verilerinizin nasıl ve hangi amaçla toplandığını ve kullanıldığını ve kişisel verilerle bağlantılı olarak hangi seçeneklere sahip olduğunuzu açıklar.

Bu web sitesini kullanarak, bu veri koruma beyanına uygun olarak verilerinizin toplanmasını, kullanılmasını ve aktarılmasını kabul etmiş olursunuz.

1 sorumlu pozisyon

GDPR anlamı dahilinde kişisel verilerinizin toplanmasından, işlenmesinden ve kullanılmasından sorumludur.

Ender GmbH

Melatener Weg 18

50825 Köln

Telefon: 0221-6905890

E-posta: info@ender-gmbh.com

Verilerinizin bu veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak bir bütün olarak veya bireysel önlemler için tarafımızdan toplanmasına, işlenmesine veya kullanılmasına itiraz etmek istiyorsanız, yukarıda belirtilen sorumlu organa itirazınızı giderebilirsiniz.

Bu veri koruma bildirimini istediğiniz zaman kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz.

2-Web sitesinin genel kullanımı

2.1 Verilere erişim

Bu web sitesini kullandığınızda hakkınızda bilgi topluyoruz. Kullanım davranışınız ve bizimle etkileşimleriniz hakkında otomatik olarak bilgi toplar ve bilgisayarınız veya mobil cihazınızla ilgili verileri kaydederiz. Çevrimiçi teklifimize (sunucu günlük dosyaları adı verilen) her erişim hakkındaki verileri toplarız, kaydeder ve kullanırız. Erişim verileri, erişilen dosyanın adını ve URL'sini, erişim tarihini ve saatini, aktarılan veri miktarını, başarılı erişim bildirimini (HTTP yanıt kodu), tarayıcı türünü ve tarayıcı sürümünü, işletim sistemini, yönlendirme URL'sini (yani önceden ziyaret edilen sayfa), IP adresini ve talep eden sağlayıcı.

Bu günlük verilerini, çevrimiçi teklifimizin çalışması, güvenliği ve optimizasyonu amacıyla, aynı zamanda web sitemize gelen ziyaretçi sayısının (trafik) yanı sıra İşbirliği ortaklarından alınan tıklama sayısını ölçmek için web sitemizin ve hizmetlerimizin, faturalandırma amacıyla da kullanılması. Bu bilgilere dayanarak, kişiselleştirilmiş ve konumla ilgili içerik sağlayabilir, veri trafiğini analiz edebilir, hataları bulup düzeltebilir ve hizmetlerimizi geliştirebiliriz. Yasadışı kullanımdan şüphelenmek için makul nedenler varsa günlük verilerini geriye dönük olarak kontrol etme hakkımızı saklı tutarız. Güvenlik amacıyla veya hizmetlerin sağlanması veya bir hizmetin faturalandırılması için gerekliyse IP adreslerini günlük dosyalarında sınırlı bir süre saklarız. B. Tekliflerimizden birini kullanırsanız. Sipariş işlemini iptal ettikten veya ödeme aldıktan sonra, güvenlik nedeniyle artık gerekli değilse IP adresini sileceğiz. Web sitemizin kullanımı ile ilgili olarak belirli bir suç şüphemiz varsa IP adreslerini de kaydederiz. Ayrıca son ziyaretinizin tarihini hesabınızın bir parçası olarak kaydederiz (ör. Kayıt olurken, giriş yaparken, bağlantıları tıklarken vb.).

2.2 E-posta iletişim bilgileri

Bizimle iletişime geçerseniz (örneğin iletişim formunu veya e-postayı kullanarak), isteği işleme koymanız ve takip eden soruların ortaya çıkması durumunda bilgilerinizi kaydedeceğiz. Diğer kişisel verileri yalnızca onayınızı verirseniz veya yasalar tarafından izin verilmişse özel onay olmadan saklar ve kullanırız.

2.3 Yasal dayanak ve saklama süresi

Yukarıdaki paragraflar uyarınca veri işlemenin yasal dayanağı GSYİH 6 (1) (f) Maddesidir. Veri işleme konusundaki çıkarlarımız özellikle web sitesinin işleyişini ve güvenliğini sağlamak, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını araştırmak ve web sitesinin kullanımını kolaylaştırmaktır.

Özel olarak belirtilmedikçe, kişisel verileri yalnızca izlenen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklarız.

3-Veri işlemeden etkilenen haklarınız

Yürürlükteki yasalara göre, kişisel verilerinizle ilgili çeşitli haklarınız vardır. Bu hakları iddia etmek istiyorsanız, lütfen isteğinizi Bölüm 1'de verilen adrese e-posta veya posta ile, kendinizi açıkça tanımlayarak gönderin.

Aşağıda haklarınızla ilgili genel bir bakış bulacaksınız.

3.1 Onay ve bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine ilişkin herhangi bir zamanda bizden onay alma hakkına sahipsiniz. Bu durumda, hakkınızda saklanan kişisel veriler ve bu verilerin bir kopyası hakkında bizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, aşağıdaki bilgilere erişim hakkı vardır:

işleme amaçları;
işlenen kişisel veri kategorileri;
özellikle üçüncü ülkelerdeki alıcılar veya uluslararası kuruluşlar için kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri;
mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri;
kişisel verilerinizi düzeltme veya silme veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz etme hakkının varlığı;
denetim makamına şikayette bulunma hakkı;
kişisel veriler sizden toplanmazsa, verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler;
22 nci Maddenin 1. ve 4. paragrafları uyarınca GSYİH'ya göre profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve - en azından bu durumlarda - söz konusu mantık ve bu işlemin sizin için kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Kişisel veriler üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılırsa, aktarımla ilgili olarak 46. GDPR uyarınca uygun garantiler hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

3.2 Düzeltme hakkı

Bizimle ilgili yanlış kişisel verileri derhal düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Amaçlarını göz önünde bulundurarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz - ayrıca ek bir bildirim yoluyla.

3.3 Silme hakkı ("unutulma hakkı")

Bizden kişisel verilerinizi hemen silmeyi isteme hakkına sahipsiniz ve aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse kişisel verilerinizi hemen silmek zorundayız:

Kişisel veriler artık toplanma veya başka şekilde işlenme amaçları için gerekli değildir.
İşlemin Madde 6 (1) GDPR (a) veya Madde 9 (2) (a) GDPR uyarınca yapıldığı rızanızı geri çekersiniz ve işlem için başka bir yasal dayanak yoktur.
İşleme Madde 21 (1) GDPR'ye göre itirazda bulunuyorsunuz ve işleme için geçersiz bir meşru gerekçe yok veya Madde 21 (2) GSYİH'ye göre işleme itiraz ediyorsunuz.
Kişisel veriler yasa dışı olarak işlendi.
Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasalarına veya tabi olduğumuz üye ülkelerin yasalarına göre yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
Kişisel veriler, GDPR Madde 8 (1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

Kişisel verileri herkese açık hale getirdiysek ve bunları silmek zorunda kalırsak, kişisel verileri işleyen veri işlemekten sorumlu olanları bilgilendirmek için mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik olanlar da dahil olmak üzere uygun önlemleri alırız, bu kişisel verilere olan tüm bağlantıları silmelerini veya bu kişisel verileri kopyalamasını veya çoğaltmasını istemiş olduğunuz.

3.4 İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki koşullardan biri geçerliyse işlemeyi kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz:

kişisel verilerin doğruluğunu, kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamamıza izin veren bir süre için itiraz ederseniz,
işlem yasalara aykırıdır ve kişisel verileri silmeyi reddedersiniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep edersiniz;
kişisel verilerin işlenmesi için artık ihtiyacımız yok, ancak yasal talepleri iddia etmek, kullanmak veya savunmak için verilere ihtiyacınız var veya
Şirketimizin meşru nedenlerinin sizinkinden daha ağır bastığından emin olmadığı sürece, 21'inci Maddenin 1. paragrafı GSYİH uyarınca işlemeye itiraz ettiniz.

3.5 Veri taşınabilirliği hakkı

Sizinle ilgili kişisel, yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta elde edilen kişisel verileri alma hakkınız vardır ve bu verileri, bizden herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye aktarma hakkınız vardır.

işleme, 6 ncı Paragraf 1 GDPR mektubu veya 9 nolu Paragraf 2 GDPR mektubu veya 6 ncı Paragraf 1 b GDPR uyarınca bir sözleşmeye ve
işleme otomatik işlemler kullanılarak gerçekleştirilir.

Paragraf 1'e uygun olarak veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, kişisel verilerin teknik olarak mümkün olduğu sürece doğrudan bizden sorumlu başka bir kişiye iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

3.6 İtiraz hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, istediğiniz zaman Madde 6 (1) (e) veya (f) GDPR'ye dayanarak sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan korumaya değer işleme için zorlayıcı nedenler gösteremedikçe veya işlem yasal talepleri iddia etmek, uygulamak veya savunmak için hizmet etmediğimiz sürece artık kişisel verileri işlemiyoruz.

Kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlersek, herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin bu tür reklamlar için işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır; bu, doğrudan reklamcılıkla bağlantılı olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir.

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, bilimsel veya tarihi araştırma amacıyla veya GDPR Madde 89 (1) GDPR uyarınca istatistiksel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen sizinle ilgili kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. , İşleme kamu yararına bir görevi yerine getirmek için gereklidir.

3.7 Profil oluşturma dahil otomatik kararlar

Sizi yasal olarak etkileyen ya da benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen otomatik profil işleme - profil oluşturma dahil - karara tabi tutulmama hakkına sahipsiniz.

3.8 Veri koruma yasası uyarınca rızasını geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

3.9 Denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasa dışı olduğuna inanıyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz üye ülkede, işyerinizde veya ihlal edildiği iddia edilen yerde olmak üzere bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

4-Veri Güvenliği

Geçerli veri koruma yasaları ve teknik seçenekler çerçevesinde verilerinizin güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz bizimle şifrelenecektir. Bu, siparişleriniz ve müşteri girişi için geçerlidir. Kodlama sistemi SSL (Güvenli Yuva Katmanı) kullanıyoruz, ancak İnternet üzerinden veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkat çekiyoruz. Verileri üçüncü taraf erişiminden tamamen korumak mümkün değildir.

Verilerinizi güvence altına almak için, en son teknolojiye uyum sağlamaya devam ettiğimiz teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini uyguluyoruz.

Ayrıca teklifimizin belirli zamanlarda sunulacağını garanti etmiyoruz; Kesintiler, kesintiler veya arızalar göz ardı edilemez. Kullandığımız sunucular düzenli olarak dikkatli bir şekilde yedeklenir.

5-Otomatik karar verme

Toplanan kişisel verilere dayalı otomatik bir karar verme yöntemi yoktur.

6-Verilerin üçüncü taraflara aktarılması, AB üyesi olmayan ülkelere veri aktarımı yapılmaması

Temel olarak, kişisel verilerinizi yalnızca şirketimizde kullanıyoruz.

Üçüncü tarafların sözleşmelerin (lojistik hizmet sağlayıcıları gibi) icrasına dahil edilmesi durumunda ve bu kişisel veriler yalnızca iletimin ilgili hizmet için gerekli olduğu ölçüde alınacaktır.

Veri işlemenin belirli kısımlarını dış kaynak kullanmamız durumunda ("sipariş işleme"), sözleşmeci işlemcileri kişisel verileri yalnızca veri koruma yasalarının gerekliliklerine uygun şekilde kullanmaya ve veri sahibinin haklarının korunmasını sağlamaya mecbur tutarız.

AB dışındaki yerlere veya kişilere veri aktarımı gerçekleşmez ve planlanmaz.

7 çevrimiçi anlaşmazlık çözümü

AB Komisyonu, girişimciler ve tüketiciler arasında çevrimiçi anlaşmazlıkların çözümü için bir internet platformu kurdu ("ODR platformu"). İşletim sistemi platformuna http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinden ulaşılabilir.