Facebook Pixel

Tarihi Albümler Seti (16)

SKU
120047
-30%
Özel fiyat 23,00 € Standart Fiyatı 32,86 €
Stokta var
 

TARİHİ ALBÜMLER SETİ

SET İÇERİĞİ:

  • MEDENİYET YADİGARLARI
  • OSMANLI'DAN TARİHE NOT DÜŞEN KARELER
KİTAP AÇIKLAMALARI:

MEDENİYET YADİGÂRLARI

Mekke - Medine - Taif (1967-1984)

Mekke, Medîne ve Tâif’deki mimari ve cemiyet hayatı, sadece Arabistan değil bütün İslâm coğrafyasındaki memleketlerin mimarisinin ve cemiyet hayatının bir hulasasıdır. Halkın kıyafetinden, yemeklerine ve hatta binalarına kadar; İstanbul’dan Hindistan’a her beldenin bir hususiyeti orada görülmektedir.

Medeniyet Yâdigârları adlı eserimizde sizlere bütün bunların son örneklerini müşahade imkânı sunuyoruz. Mekke, Medîne ve Tâif’e ait tamamı orijinal fotoğraflarla hazırlanmış bu eser, mukaddes beldelerde tarihi bir seyahat imkânı sunacaktır.

Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münevvere ve Taif’e ait eski mimariyi yansıtan (1967-1984 yılları arasında çekilmiş) bu fotoğraflar ile bugün izine bile rastlanmayan eski mimari eserler ve bunların cemiyet hayatındaki yeri ortaya konularak, eski ile yeni arasında tarihi bir bağ kurulmuş olacaktır.

Doğma büyüme Mekke-i Mükerremeli olan Anees Bashir Chaudhry (Enis Beşir Şuderi) son elli yılda çektiği fotoğraflarla Haremeyn’de meydana gelen mimari ve cemiyet hayatı gibi konulardaki değişimi gözler önüne seriyor. Geniş bir okuyucu kitlesine ve hususiyle de araştırmacıların alakasına sunulan bu albüm çalışması ehemmiyetine binaen sert kapak ve kaliteli bir kağıta basıldı. 

OSMANLI’DAN TARİHE NOT DÜŞEN KARELER

Şehirler canlı organizmalar gibidir. Bu yüzden çehreleri, içerisinde sakin olan insanların birikimiyle bağlantılı olarak değişir. Aradan geçen zaman zarfında meydana gelen değişimleri en güzel gösteren yegâne belgeler ise fotoğraflardır.

Osmanlı hükümdarı Sultan İkinci Abdülhamid Han, “Her resim bir fikirdir. Bir resim yüz sayfalık bir yazı ile ifâde olunamayacak siyâsî ve hissî mânâları telkin eder. Onun için ben, tahrîrî münderecâttan (yazılı bilgilerden) ziyâde, resimlerden istifâde ederim.” sözüyle fotoğrafın ehemmiyetini ve ona verdiği değeri ortaya koyar. Bunun yanında “Osmanlı Devleti’nde dikkate şayan ne varsa hepsinin fotoğrafı çekilmelidir.” düşüncesinden hareketle yerli ve yabancı fotoğrafçılara o günün şartlarında bütün Osmanlı coğrafyasının fotoğraflarını çektirir.

Tarihçi-Yazar Soner Demirsoy tarafından hazırlanan Osmanlı’dan Tarihe Not Düşen Kareler isimli albüm çalışması da bir asır evvel çekilen fotoğraflardan yola çıkılarak binlerce kare tek tek incelenir ve aralarından tarihe not düşen 70 kare seçilir. Osmanlı’nın son demlerindeki şehirlerin yüzüne, sosyo-kültürel tarihine ayna tutan bu fotoğrafların taşıdığı mana, hem fotoğrafçı gözüyle, hem de tarihçi kimliği ile adeta bir foto-yorum üslûbuyla ele alınır. Bunun neticesinde aynı gök kubbenin altında yaşadığımız bu coğrafyada bizlerden evvel bu topraklarda yaşayan Osmanlıların yemelerinden içmelerine, giyimlerinden kuşamlarına, sosyal ve kültürel hayatlarından iktisadi yapılarına kadar merak edilen birçok konu fotoğraflar üzerinden gözler önüne serilir.

Sarayburnu Kitaplığı’ndan yayınlanan bu albüm kitap çalışması, İstanbul ve Osmanlı coğrafyasını fotoğraflar üzerinden okumak isteyenler için mühim bir kaynak özelliği taşıyor. Prestij ebadda ve kuşe kağıda basılan eser, tarih ve kültürümüz açısından büyük bir boşluğu dolduruyor.

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun