Facebook Pixel

Sultan Ikinci Abdülhamid Han Seti (23)

SKU
120054
-50%
Özel fiyat 17,99 € Standart Fiyatı 36,00 €
Stokta var
 

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN SETİ

SET İÇERİĞİ:

  • SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN AİLE HAYATI
  • UZAKLARI GÖREBİLEN HÜKÜMDAR-1
  • SULTAN ABDÜLHAMİD HAN HAKKINDA MEŞHURLARIN İTİRAF
  • SUİKASTİN PERDE ARKASI -S.ABDÜLHAMİD HAN'A YAPILAN
  • UZAKLARI GÖREBİLEN HÜKÜMDAR-2
  • PAZARLIK YOK
  • SON YILDIZ DÜŞERKEN
KİTAP AÇIKLAMALARI:

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN’IN AİLE HAYATI

Osmanlı tarihinin en dikkat çekici simalarından biri olan Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın siyasi hayatı yanında aile hayatı da incelenmeye değerdir. Onun hakkında yazılanların bir kısmı tamamen hayal mahsulü, bir kısmı da taraflı yayınlardır. Siyasî icraatları hakkında çarpıtılanların daha fazlası şahsî hayatı hakkında da görülen Sultan İkinci Abdülhamid Han, hiç şüphesiz Osmanlı saray hayatında yepyeni bir devir açmıştır.

Siyasi dehalığında şüphe olmayan Sultan Abdülhamid Han’ın, şahsî ve insanî tarafı, nasıl bir hayat sürdüğü, alışkanlıklarının ne olduğu gibi hususi hayatı pek incelenmemiştir. O, ömrünü kurulmuş bir saat gibi hiç aksatmadan yaşamış; saray halkını, hanım ve çocuklarını da aynı saate göre yaşatmıştır. Bununla birlikte Sultan İkinci Abdülhamid’in saray hayatı hakkında eldeki malzeme oldukça azdır. Ancak, çocuklarından Ayşe Osmanoğlu ve Şâdiye Osmanoğlu’nun naklettikleri hatıralar dünya tarihine yön veren bu hükümdar hakkında mühim bilgiler içeriyor.

Ömer Faruk Yılmaz’ın kaleminden çıkan Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Aile Hayatı isimli çalışma padişahın, hanımlarının, çocuklarının ve saray mensuplarının özel dünyasına ışık tutuluyor. Sultanın çocukluğu, Yıldız Sarayı’nda otuz yılı aşan siyasi ve hususi hayatı, Selanik’te Alatini Köşkü’nde yaşadığı sürgün yılları ve Beylerbeyi Sarayı’nda son bulan günleri hakkında malumatlar bulunuyor.

Hamidiye Kitaplığı markasıyla yayınladığımız kitap, ehemmiyetine binaen tarihi fotoğraflarla zenginleştirildi ve kaliteli bir şekilde basıldı. Osmanlı tarihinin çok mühim bir kısmını teşkil eden devrin sultanının aile hayatını merak edenler için başucu kaynağıdır.UZAKLARI GÖREBİLEN HÜKÜMDAR: SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN -1-

Sultan İkinci Abdülhamid Han, saltanatı müddetince, milyonlarca kilometrekare toprağa sahip bir ülkede; eğitim, kültür, sanat, mimari, askeri teşkilat, sağlık, iktisat, bilim ve teknoloji sahalarında yaptığı yenilik ve hizmetlerle devlet ve millete şeref ve itibar kazandırmıştır. O devirde yapılan atılımların birçoğu hâlâ bilinmemektedir. Daha da garibi, o devrin teknolojisiyle hazırlanan projelerin pek çoğu günümüzde bile henüz gerçekleştirilememiştir.

Düşmanlarının bile “siyasi bir deha” demekten kendini alamadığı bu sultanın devri, yakın tarihimizde bilinmesi gereken mühim teferruatlar ihtiva ediyor. Böyle bir devirde, günümüzde 40 küsur devletin kurulduğu toprakları ve milletleri idare etmek, maddeten ve manen yetişmiş olmayı; kısa mesafeli ve küçük hesaplar değil, dünyayı kapsayan plan ve projeler yapmayı; kısacası, uzakları görebilen bir bakışı gerektiriyordu.

Osman Doğan ve Selman Kılınç’ın editörlüğünde hazırlanan Uzakları Görebilen Hükümdar: Sultan İkinci Abdülhamid Han isimli serinin 1. kitabı birbirinden orijinal yazılar içeriyor: Boğaziçi’ne köprü ve tüp geçit projeleri, her yerin ve herkesin görüntülerinin bulunduğu Yıldız Fotoğraf Albümleri, tarihin seyrini değiştiren raylar ve Hicaz Demiryolu, Haliç’te çürüdüğü iddia edilen donanma efsanesi, Yemen’de eğitim seferberliği, sultanın siyasi dehası, Ortadoğu’da petrol araştırmaları, Filistin stratejisi, Çin’de kurulan Pekin Hamidiye Üniversitesi, Yıldız suikastı, 33 yılın panoraması gibi daha birçok mevzu arşiv vesikaları, fotoğraf, plan ve haritalar eşliğinde okuyucuya mercek tutuyor.     

Hamidiye Kitaplığı markasıyla yayınladığımız Uzakları Görebilen Hükümdar: Sultan İkinci Abdülhamid Han -1- isimli kitap çalışması Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinin daha iyi anlaşılması ve geleceğe ışık tutacak fikirlerin zihinlerde yeşermesi ümidiyle hazırlandı. Çileli bir devrin sultanına ahde vefa eseri olarak kaliteli bir şekilde basılan eser, herkesin kütüphanesinde mutlaka yer almalıdır.SULTAN ABDÜLHAMİD HAN HAKKINDA MEŞHURLARIN İTİRAFLARI

Osmanlı Devleti’nin en kritik bir devrinde otuz üç yıl hükümdarlık yapmış bir padişah için ağır ithamlarda bulunanların sayıları gittikçe azalmakla birlikte, buna mukabil yapılan ağır suçlamalar, iftirâlar ve hakâretler entelektüel kesimde tesirini hâlen muhafaza etmektedir.

Devletin çöküşünü otuz sene geciktirdiği, eğitimden sanat ve imara kadar yaptığı yenilik ve hizmetlerle, devlet ve millete şeref ve itibar kazandırdığı bilindiği halde böyle bir düşmanlığın sürüp gitmesinde peşin hüküm kadar art niyetlilik de söz konusudur.

Yavuzhanlı Osmanoğlu’nun hazırladığı Sultan İkinci Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları isimli eserde Enver Paşa’dan Talat Paşa’ya, Mustafa Sabri Efendi’den Rıza Tevfik Bölükbaşı’na, Süleyman Nazif’ten Şair Eşref’e, Fethi Okyar’dan Kazım Karabekir’e, Namık Kemal’den Abdülhak Hamid’e, Yunan kraliyet ailesinden Prens Michel de Grece’den Bismark’a, kadarbirçok meşhur siyaset ve ilim adamının onun hakkındaki itiraflarını okuyacaksınız.

Hamidiye Kitaplığı markasıyla yayınlanan ve fotoğraflarla zenginleştirilen kitap kaliteli bir şekilde basılmıştır. Sultan İkinci Abdülhamid Han’ı önce tenkit, daha sonra takdir edenleri okuyunca, ona nasıl haksızlık yapıldığını daha iyi anlayacaksınız. Titiz bir araştırmanın mahsulü olan bu çalışma, İkinci Abdülhamid Han’ı farklı bir pencereden görmek isteyen herkesin okuması gereken mühim bir eser.'Üzüldüğüm bir şey varsa o da asker evlatlarımdan ve ahaliden bazılarının ölmesi ve yaralanmasıdır. Buna daima teessüf edeceğim.''
Bu çalışma, suikastin ardından sorgulama heyetince hazırlanmış ve sultana takdim edilmiş olan fezlekenin günümüz Türkçesine uyarlanmış bir versiyonu...
Kitapta Sultan İkinci Adülhamid Han'a yapılan ''Yıldız Suikasti'' anlatılıyor. Kitabı okurken bazen eserin bir ''polisiye romanı'' andıran havasına kapılıp gidecek, sorgu hakimlerinin kıvrak ve parlak zekasıyla büyülenecek ve bazen de macera dolu firar ve ölümlere şahitlik edeceksiniz.
Bir padişahı hedef alan bombanın birkaç masumu öldürmekten çok daha öte bir anlam taşıdığını göreceksiniz.

UZAKLARI GÖREBİLEN HÜKÜMDAR: SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN -2-

Sultan İkinci Abdülhamid Han, saltanatı müddetince, milyonlarca kilometrekare toprağa sahip bir ülkede; eğitim, kültür, sanat, mimari, askeri teşkilat, sağlık, iktisat, bilim ve teknoloji sahalarında yaptığı yenilik ve hizmetlerle devlet ve millete şeref ve itibar kazandırmıştır. O devirde yapılan atılımların birçoğu hâlâ bilinmemektedir. Daha da garibi, o devrin teknolojisiyle hazırlanan projelerin pek çoğu günümüzde bile henüz gerçekleştirilememiştir.

Düşmanlarının bile “siyasi bir deha” demekten kendini alamadığı bu sultanın devri, yakın tarihimizde bilinmesi gereken mühim teferruatlar ihtiva ediyor. Böyle bir devirde, günümüzde 40 küsur devletin kurulduğu toprakları ve milletleri idare etmek, maddeten ve manen yetişmiş olmayı; kısa mesafeli ve küçük hesaplar değil, dünyayı kapsayan plan ve projeler yapmayı; kısacası, uzakları görebilen bir bakışı gerektiriyordu.

Osman Doğan ve Selman Soydemir’in editörlüğünde hazırlanan Uzakları Görebilen Hükümdar: Sultan İkinci Abdülhamid Han isimli serinin 2. kitabı birbirinden orijinal yazılar içeriyor: Abdülhamid Han’ın doğumu münasebetiyle düşürülen tarihler, Tahsin Paşa’nın saraya alınması, devrin matbuatı, Abdülhamid Han’dan Pasteur’e 10 bin Frank yardım, sultanın marangozu, Dînî İlimler Mektebi projesi, hakanın hafızası Yıldız Sarayı Kütüphanesi, Denizaltıcılığımızın kurucusu, Japonya’da batan Ertuğrul Firkateyni’nin hazin hikâyesi, Alman imparatoru II. Wilhelm’in Osmanlı ülkesine seyahatleri, aşiret politikası gibi daha birçok mevzu arşiv vesikaları, fotoğraf, plan ve haritalar eşliğinde okuyucuya mercek tutuyor.    

Hamidiye Kitaplığı markasıyla yayınladığımız Uzakları Görebilen Hükümdar: Sultan İkinci Abdülhamid Han -2- isimli kitap çalışması Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinin daha iyi anlaşılması ve geleceğe ışık tutacak fikirlerin zihinlerde yeşermesi ümidiyle hazırlandı. Çileli bir devrin sultanına ahde vefa eseri olarak kaliteli bir şekilde basılan eser, herkesin kütüphanesinde mutlaka yer almalıdır. PAZARLIK YOK! Filistin’de Toprak Satmak Yasak

19. asırda siyasî çalkantılar, darbeler ve bilhassa Tanzimat devrinin açtığı derin karışıklıklar, ardından bir oldu-bittiyle çıkartılan savaşlar ile vakit kaybeden Osmanlı Devleti, büyük bir borç batağına sürüklenmiş, devlet ve millet artık ayağa kalkamaz duruma gelmiştir. Böyle zor bir devirde başa geçen İkinci Abdülhamid Han ilk iş olarak devlet idaresini tanzim etmiş, mevcut borçları yapılandırmış, memleketin imar, sanayi, eğitim, sağlık, tarım, askerlik ve sanat bakımından gelişmesi için büyük yatırımlara yönelmiştir.         

İkinci Abdülhamid Han, devleti buhrandan sükûnete çıkarmaya çalışırken, bu defa da dünya gündemini meşgule başlayan Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak meselesi ortaya çıkıyor. Yahudilerin, Rusya dahil olmak üzere Avrupa’da oluşturulan Yahudi aleyhtarlığı yüzünden, Filistin’e göçleri başlıyor. Yahudileri kovan bu ülkeler, diğer taraftan da ısrarla bunların Filistin’e yerleştirilmeleri için Osmanlı’ya baskı yapıyorlar. Osmanlı’nın parçalanması ve Ortadoğu’da kaosun habercisi olan bu teşebbüse Sultan Abdülhamid Han ise taviz vermeden karşı çıkıyor. Sultanın Filistin stratejisinin temelinde, Filistin’e Yahudi göçünün engellenmesi ve burada toprak satın alarak yerleşmelerine izin verilmemesi vardır.

Ömer Faruk Yılmaz’ın kaleminden çıkan Pazarlık Yok! Filistin’de Toprak Satmak Yasak isimli eser ile Sultan İkinci Abdülhamid’in Filistin’i ve hatta Filistin dışındaki bütün mukaddes beldeleri asla bir pazarlık konusu yapmadığını ve yapılmasına da müsaade etmediğini göreceksiniz. Filistin davasındaki kararlılığı sebebiyle padişahın tahttan indirilmesi hususunda İttihatçılarla Siyonist-Mason ve Yahudilerin nasıl işbirliği içinde oldukları da etraflıca incelenmektedir.

Hamidiye Kitaplığı markasıyla yayınladığımız bu kitap, ehemmiyetine binaen tarihi fotoğraflarla zenginleştirildi ve kaliteli bir şekilde basıldı. Osmanlı tarihinin son büyük sultanı İkinci Abdülhamid Han’ın Filistin stratejisini merak edenler için başucu kaynağıdır.SON YILDIZ DÜŞERKEN

Sultan İkinci Abdülhamid Han, gerek lehinde ve gerekse aleyhinde bugüne kadar en çok konuşulan ve yazılan Osmanlı padişahıdır. Bununla beraber Yıldız Sarayı da İkinci Abdülhamid Han ile birlikte anılmış ve adeta fiilî manada padişahlık müessesesinin bu son güçlü Yıldız’ının hükümranlık devrinin simgesi haline gelmiştir. Onun tahttan indirilmesine yol açan 31 Mart Vakası ve sonrasındaki siyasî hadiseler ise Yıldız Sarayı’nın şuursuzca yağmalanmasına ve ardından arşivcilik, kütüphanecilik ve müzecilik bakımından önemli tasfiye faaliyetlerinin başlamasına sebep olmuştur. Yıldız Sarayı’nda gerçekleşen tasfiye işlemleri, tespit edilebildiği kadarıyla başta kıymetli evraklar olmak üzere, kitaplar, diğer kütüphane malzemeleri, değerli eşyalar, müzelik silahlar ve mücevherleri içine alıyordu.

Sahasında uzman akademisyenlerden Murat Candemir’in hazırladığı Son Yıldız Düşerken isimli çalışma bu konuda yapılan ilk araştırma olma vasfını taşıyor. Eserde, tasfiye faaliyetleri içerisinden değerli eşyalar, silahlar ile biraz daha ikinci planda olmak üzere mücevherler gibi müzecilikle ilgili eşyaların yanı sıra kütüphaneciliği ilgilendiren malzemelerin durumunu ele alınıyor.

Hamidiye Kitaplığı markasıyla yayınladığımız bu eser, tarihi fotoğraflar ve arşiv vesikaları ile zenginleştirildi ve kaliteli bir şekilde basıldı. Bu çalışma ile, Yıldız Saray-ı Hümayunu’ndan sayısız evrak, kıymetli eşyalar, şimdi hangi müzeyi süslediğini bilmediğimiz mücevherler, hatıra diye saklanan silahlar, paha biçilmez kitapların nasıl tasfiye edildiğini göreceksiniz. Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinin sonrasında yaşanan tasfiyeyi birinci elden kaynaklardan okumak isteyenler için bir başucu eseri olan bu çalışmadan asıl maksat, bu maddî ve manevî ziynetlerin değerini takdir değil, “tasfiye fiilinin” ardında yatan zihniyete mercek tutmaktır.

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun