Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri Cilt 1

SKU
270565
-40%
Özel fiyat 7,95 € Standart Fiyatı 13,23 €
Stokta var
Sadece 2 adet kaldı
 

OSMANLI SARAY DÜĞÜNLERİ VE ŞENLİKLERİ -1-  
(Manzûm Sûrnâmeler)

Osmanlı devrinde saray düğünleri ve şenliklerini konu edinen eserlere “Sûrnâme” adı verilir. Sûrnâmeler, şehzadelerin sünnet düğünlerini, padişah kızlarının veya kız kardeşlerinin evlenme merasimlerini, padişah çocuklarının doğumları vesilesiyle yapılan şenlikleri ayrıntılı bir biçimde anlatan eserlerdir.

Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri umumî başlığında, 8 kitaplık seri halinde yayımlanan eserin birinci cildi Manzum Sûrnâmeler’e (Âlî, Nâbî, Rif’at, Es’ad, Hızır ve Tahsîn Sûrnâmeleri) ayrılır. Bunlar sırasıyla 1582’de Sultan Üçüncü Murad’ın şehzadesi Mehmed için yaptırdığı düğünü anlatan Gelibolulu Âli’nin Câmi‘u’l-Buhûr Der-Mecâlis-i Sûr’u; 1675’te Sultan Dördüncü Mehmed’in şehzadeleri Mustafa ve Ahmed’in sünnet düğünü ile kızı Hatice Sultan’ın Musahip Mustafa Paşa ile evlenme merasimini işleyen Şair Nabi’nin Sûrnâme’si; 1834’te Sultan İkinci Mahmud’un kızı Saliha Sultan ile Halil Rifat Paşa’nın düğünlerini anlatan Rifat Sûrnâmesi; aynı düğünü konu edinen Es‘ad Sûrnâmesi; 1836’da Sultan İkinci Mahmud’un şehzadeleri Abdülmecid ve Abdülaziz’in sünnet düğününü anlatan Hızır Sûrnâmesi; 1847’de Sultan Abdülmecid’in şehzadeleri Mehmed Murad (Beşinci Murad) ve Abdülhamid’in (İkinci Abdülhamid) sünnet düğünlerini anlatan Tahsin Sûrnâmesi’dir.

Serinin bu cildinde altı manzûm sûrnâmenin Osmanlı Türkçesi’nden Latin harflerine aktarılmış transkripsiyonlu metinleri verilir. Bu metinler esas alınarak söz konusu düğün ve şenliğin muhtevası bütün yönleriyle incelenir. Ayrıca her sûrnâmenin sonuna metinde geçen kişi, yer ve ıstılahların verildiği teferruatlı birer indeks eklenir. 350 sayfalık müstakil bir inceleme ile birlikte bu hacimli kitap, diğer 7 cildin de girişi mahiyetindedir.

Prof. Dr. Mehmet Arslan tarafından titiz bir çalışma ile hazırlanan eser; tarih, edebiyat, folklor, sosyoloji, iktisat, devlet yönetimi gibi konularda ana kaynak hüviyetindedir. Osmanlı tarihi ve cemiyet hayatı üzerinde araştırma yapanların ve geçmişini merak edenlerin kütüphanelerinde bulundurması gereken evladiyelik bir eserdir.

Marka Fazilet Neşriyat
Yazar Prof. Dr. Mehmet Arslan
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun