Facebook Pixel

Merahu'l-Meali Fi Şerhi'l-Emali-Osmanlı Türkçesi

SKU
270593
-30%
Özel fiyat 8,10 € Standart Fiyatı 11,57 €
Stokta var
 
Mütercim Âsim Efendi'nin (ö. 1235/ 1819) Sultan Ücüncü Selim'e ithaf ettiği Merahuî-Meâlî, Kasîde-i Emâlî'nin en cok rağbet gören şerhlerindendir. Bu eserde, kelâm ve akâid ilmine dair geniş bir mukaddimeden sonra her beytin şerhi ve kavâid tahlilleri yapılmış, kelime manâları verilmiştir. Hâmişinde ise Nuh b. Mustafâ'nın El-Milel ve'n-Nihal kitabının tercümesi vardır. Bu eserde, Merahu'l-Meâlî Fî Serhi'l- Emâlî'nin tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmaya ek olarak Şeyhülislâm Hoca Sa'deddin Efendi'nin manzum Emâlî Tercümesi olan Kasîde-i Lâmiyye ile MahzenüT-Ulûm kitabından Emâlî'nin tercümesinin tıpkıbasımı ilâve edilmiştir.
Marka Nadir Eserler Kitaplığı
Yazar Ahmed Âsım Efendi
Dil Türkçe
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum ekleyebilir. Lütfen giriş yapın veya üye olun