Vehhabilere Cevaplar

€5,60

Bu kitap Yûsuf Nebhânî merhumun, bazı kimselerin Ehl-i Sünnet itikadına aykırı olarak yazdıkları bozuk görüşlerini reddetmek ve Müslümanları bilgilend..

Bu kitap Yûsuf Nebhânî merhumun, bazı kimselerin Ehl-i Sünnet itikadına aykırı olarak yazdıkları bozuk görüşlerini reddetmek ve Müslümanları bilgilendirmek üzere hazırladığı bir eserdir.
Bu kitapta birçok faydalı bilgi yanında hülasa olarak şu mevzular bulunmaktadır: Peygamber Efendimiz'i (s.a.v.) ziyaret etmek için yola çıkmak ve ondan şefaat istemek caiz ve sevaptır. Allahü Teâlâ'nın zatı ve sıfatları kadîm olup mekândan münezzehtir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ashâbı ve râşid halifeleri Cenâb-ı Hakk'ın mağfiret ve rızâsına mazhar olmuşlardır. Onlar ancak hayırla yâd edilmeye lâyıktırlar.