Ayasofya ve İstanbul (Kutulu)

Özel fiyat 140,00 € Normal Fiyat 250,00 €
Stokta var
Sadece 5 adet kaldı
SKU
270559
 

AYASOFYA VE ISTANBUL (KUTULU)

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed&rsquo,in Istanbul&rsquo,u fethinden sonra bir Islâ,m gelenegi olarak camiye ç,evrilir, ilk Cuma namazi Aksemseddin hazretlerinin imametinde burada kilinir ve bu tarihten itibaren de sehrin ulu camii olur. Fatih, cami iç,in pek ç,ok vazifeli atadiktan baska, bakim masraflarini karsilamasi iç,in ö,nemli ö,lç,ü,de mü,lk ayirarak vakfeder.

Osmanlilar harap halde bulduklari bu yapiyi sik sik tamir ederek gü,nü,mü,ze ulasmasini temin ederler. Abdü,lmecid devrine gelindiginde camide tekrar bü,yü,k bir tamire ihtiyaç, duyulur. Sultan Abdü,lmecid, bu tamir iç,in Italyan mimar Gaspare Fossati&rsquo,yi vazifelendirir. Bu tamirat esnasinda yaklasik sekiz yü,z isç,i ç,alisir, bina neredeyse tamamen elden geç,irilir.

Ayasofya&rsquo,nin tamirini hayatinin en ö,nemli projesi olarak gö,ren Mimar Gaspare Fossati, Ayasofya&rsquo,nin iç,inden ve disindan gö,rü,ntü,lerini iç,eren 25 adet ç,izim hazirlar. Ç,izimleri 1852&rsquo,de albü,m olarak Fransizca bastirir. Devrin padisahi, Sultan Abdü,lmecid Han bu ç,alismayi takdir amaciyla Fossati&rsquo,yi bir pirlanta yü,zü,kle mü,kâ,fatlandirir.

Sarayburnu Kitapligi markasiyla yayinladigimiz Ayasofya ve Istanbul albü,m ç,alismasi bugü,n Osmanli Arsivi Kü,tü,phanesi&rsquo,nde el ile yagliboya kullanilarak yapilan nü,sha esas alinmistir. Az sayida ve uzun zaman ö,nce basilan bu albü,m, yeniden gü,nü,mü,z teknikleri kullanilarak bü,yü,k ebatta orijinale yakin boyda, gayet gö,sterisli bir cild ve kaliteli kâ,gida basilmistir. Orijinali Fransizca olan Ayasofya&rsquo,nin bu en prestijli eserinin Tü,rkç,e, Arapç,a ve Ingilizce&rsquo,ye de ç,evirileri yapilarak her seviyeden okuyucuya ulasmasi hedeflenmistir.

Back to Top