İzhar ve Avamil

€3,25

Nahiv ilmi, arapçanın kavaidinden bahseden bir ilimdir. Cümle yapısı ve kelimelerin irablarını anlatır. Avamil kitabı da bu mevzuda yazılmış muhtasar..

Nahiv ilmi, arapçanın kavaidinden bahseden bir ilimdir. Cümle yapısı ve kelimelerin irablarını anlatır.
Avamil kitabı da bu mevzuda yazılmış muhtasar bir kitaptır.
İzhar ise yine aynı mevzuda yazılmış fakat Avamil'den biraz daha mufassaldir.
Avamil ve İzhar beraber basılmıştır.