Hac ve Umre Rehberi

€4,50

İslâm'ın şartlarından olan hac ibâdeti, mâlî ve bedenî gücü yerinde olan her Müslüman'a farzdır. Diğer ibâdetlere nispetle îfâsı oldukça zor olan bir ..

İslâm'ın şartlarından olan hac ibâdeti, mâlî ve bedenî gücü yerinde olan her Müslüman'a farzdır. Diğer ibâdetlere nispetle îfâsı oldukça zor olan bir vazîfedir. Hacca ve Umre'ye gidecek Müslümanlara kolaylık olması için bu rehber hazırlandı. Bu rehberde mübârek mekânların tarihi ve fazileti hakkında malumatlar verildi; mübârek mekânlar ve ziyâret yerleri anlatıldı. Hac ve Umre'nin hükümleri, nasıl yapılacağı îzah edildi. Ayrıca hangi mekânda hangi duâların okunacağı da ilâve edildi. Müslümanların Hac ve Umre vazifelerini Sünnet-i Seniyye'ye en uygun şekilde yapabilmeleri için takdim olunur.