Kitab-ı Emsile

€0,35

Osmanlı medreselerinde sarf ilmine dâir okutulan ilk kitap olan Emsile kitabı 21 sayfadan müteşekkildir. İsim ve fiillerin 24 veznini ihtiva eden kısı..

Osmanlı medreselerinde sarf ilmine dâir okutulan ilk kitap olan Emsile kitabı 21 sayfadan müteşekkildir. İsim ve fiillerin 24 veznini ihtiva eden kısım emsile-i muhtelife diye isimlendirilir ki burada fiiller, isimler ve masdarlar gösterilip her birinin adları, zaman ve manaları verilir. Üzerine birçok şerhler yazılmıştır. Bunların en meşhur olanı, mevcut Emsile Kitabı'nın kenarında basılı olan Mustafa Sürûrî'nin (v. 1562) yaptığı Sürûrî Şerhidir.